wala pa rin tatalo sa taho na nilagay sa basong dating lalagyan ng peanut butter o kaya naman coco jam. #Batang90s (at Dulatre’s Residence)

wala pa rin tatalo sa taho na nilagay sa basong dating lalagyan ng peanut butter o kaya naman coco jam. #Batang90s (at Dulatre’s Residence)